CONTACT

Customer service 
phone +48 22 205 25 60
mail: biuro@navigator-polska.com

Import/Export Department
phone +48 22 205 25 60
mail: export@navigator-polska.com

NAVIGATOR M.PILACIŃSKI S.K.

5 Staniewicka St.
03-310 Warsaw

VAT No: PL5242840114
REGON 368336717
KRS 0000696170

Warehouse open Mon-Fri from 7.00 a.m. to 7.00 p.m.
Office open Mon-Fri from 7.00 a.m. to 4.00 p.m.

Firma NAVIGATOR M.PILACIŃSKI S.K. z siedzibą przy ul. Staniewickiej 5 w Warszawie (03-310) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000696170, NIP 5242840114, Regon 368336717, EORI PL524284011400000, REX PLREX390000235409, BDO 000525612. Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 PLN.

en_USEnglish